Arvoisa YSG:n jäsen

Vuosikokouksessa vahvistettiin seuran talousarvio vuodelle 2017 ja valittiin seuran johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten osalta. Henkilövaihdoksia ei tullut vaan nykyiset jäsenet saivat valtakirjan jatkaa myös tänä vuonna. Vuoden 2017 arvioidaan tässä vaiheessa vuotta noudattavan pitkälti aikaisempien vuosien mallia. Jäsenmaksut pidettiin ennallaan...

Lue lisää→
Hyvä YSG:n jäsen

Vuosikokous hyväksyi 12.12.2015 pidetyssä syyskokouksessaan seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion johtokunnan esityksen mukaisesti. Toimintasuunnitelman keskeinen tavoite on, että Ylä-Savon Golfseura tarjoaa jatkossakin sekä jäsenilleen että vieraspelaajille kohtuuhintaiset ja laadukkaat peliolosuhteet. Erityishuomiota kiinnitetään kentän pelattavuuteen ja lähipelialueiden kehittämiseen. Talousarvion loppusumma on noin 230...

Lue lisää→