Paikallissäännöt (1.1.2019 alkaen)

Irtokivet hiekkaesteessä
Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1).

Sähköjohdot kentällä
Mikäli pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon tai niihin liittyviin rakenteisiin, on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella ja edellinen pallo hylätään.

Mittamerkit kentällä
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä mainitusta haitasta ja haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Kiinteät haitat

  • Sora- ja sepelipintaiset tiet, betonirakenteet, penkit ja matkaa viheriölle osoittavat laatat peliväylällä ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua, säännön 24-2 mukaan.
  • Valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.
  • Istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä, kuuluvat kyseiseen haittaan
  • Tukipuin tuetut puut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaan.

Pallo ulkona
Jos pallo on ulkona, pelaaja voi uusia lyönnin edelliseltä lyöntipaikalta yhdellä rangastuslyönnillä TAI kahden lyönnin rangaistuksella pelata uuden pallon a) pallon vertailupisteestä (siitä missä pallo ylitti out-rajan), b) väylän vertailupisteestä (lähin paikka pelattavalla väylällä, joka ei ole lähempänä reikää kuin pallon vertailupiste).

Väylä 1 (10)
Out of Bounds -paalujen oikealla puolella olevaa aitaa ei saa ylittää, alittaa tai kiertää.

Väylät nro 2(11), 6(15), 7(16) ja 8(17)
Out -rajan takana olevan ojan toiselle puolelle meneminen on kielletty.

Kiinteä kivi maan pinnassa
Lyhyeksi leikatulla peliväylällä maan pintaan työntyvästä kivestä voi rangaistuksetta vapautua.

Etäisyysmittarin käyttö
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu, mutta vain etäisyyden mittausominaisuutta saa käyttää. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä. Monitoimilaitteita, älypuhelimia voi käyttää matkan mittaamiseen, vaikka niissä olisi kiellettyjä ominaisuuksia, kunhan kiellettyjä ominaisuuksia ei käytä eikä katsele.
Miehet, joiden tasoitus on 37–54, pelaavat harjoituskierrokset punaiselta tiiltä. Kierroksen tulos käy tasoituksen pudotukseen.

Kunnostettavat alueet (Sääntö 25)

Kunnostettavalla alueella kulkeminen on kielletty.

  • sinisin paaluin merkityt alueet
  • valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
  • siirtonurmen saumat
  • sora- tai hiekkapäällysteiset pintasalaojat
  • syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

Lyöntipeli = kaksi rangaistuslyöntiä

Reikäpeli = reiän menetys

No Responses

Vastaa